Is het nodig een afspraak te maken?

Antwoord: 

1. Lenzen

Voor het aanpassen van contactlenzen werken wij op afspraak, omdat het belangrijk is dat we genoeg tijd voorzien om de lenzen te leren hanteren. Deze afspraak kan telefonisch gemaakt worden.

2. Oogmeting

Voor een oogmeting werken we op afspraak, zodanig dat we er zeker van zijn dat de meetruimte vrij is.

3. Keuze bril

Voor de keuze van de bril werken we bij voorkeur op afspraak, zodat we voldoende de tijd kunnen nemen om u te helpen bij de juiste keuze.