Cataract

Cataract is een vaak voorkomende aandoening. Naarmate we ouder worden, vertroebelt de kristallens met vermindering van zicht en soms zelfs blindheid tot gevolg. Deze aandoening kan tegenwoordig goed behandeld worden met een operatie. Daarbij wordt de troebele kristallens verwijderd en vervangen. Dit is een relatief eenvoudige ingreep, die onder lokale verdoving wordt uitgevoerd.